Consultancy

Pragt-Consultancy levert ICT proces- en functionele ondersteuning bij gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van zorg. Samen met u inventariseren en ontwerpen wij een (optimalisatie van een ) zo simpel mogelijke procesgang. De implementatie van de juiste processen gaat samen met het opleiden en coachen van medewerkers en en implementatie van de benodigde software.

Wij sluiten u digitaal aan op ketenpartijen waarmee u gegevens moet delen voor deze processen (o.a. via het berichtenverkeer/Vecozo en op portalen waar productieverantwoording naartoe moet worden gestuurd).

Indien gewenst kan Pragt-Consultancy gedeeltelijk of in zijn geheel de administratie van u overnemen zodat u zich kunt bezighouden met het primaire proces, het leveren van de best mogelijke zorg. Het gehele proces “van contract tot controle” kunnen wij van u overnemen. Onze aanpak is er op gericht dat de declaraties zo snel mogelijk worden goedgekeurd en uitbetaald. Met deze ondersteuning hebben wij als doel om zorgaanbieders te ontzorgen voor wat betreft de (oplopende) administratieve handelingen.

Ook is ondersteuning mogelijk voor het behalen van normering (HKZ/ISO). Samen met u maken we een plan van aanpak voor het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om bepaalde normering te behalen. Pragt-Consultancy levert capaciteit en kennis die nodig is voor implementatie van werkwijzen en processen en het vastleggen van de benodigde documentatie van beleid tot facturatie. Privacy en beveiliging van gegevens (op basis van de AVG) is hier uiteraard een belangrijk onderdeel in.