Software

Digitalisering en techniek spelen een grote rol binnen de zorgprocessen. Juist werkende en gecertificeerde software is hierbij onmisbaar. Het werken met het berichtenverkeer, het aanleveren van productiegegevens, het declareren van zorg en de gegevensdeling met ketenpartners dient juist en goed beveiligd te gebeuren. Pragt-Consultancy kan een audit doen naar uw processen en de in gebruik zijnde software zodat u een juist beeld krijgt over de kwaliteit van de functionaliteit en ook of deze goed beveiligd is tegen invloeden van buitenaf.

Voor de kleinschalige zorg werkt Pragt-Consultancy met de NEN7510 gecertificeerde applicatie: FM Zorg. Voor zorgaanbieders verzorgen wij het gehele proces (registratie/declaratie van zorg) via dit platform. De zorgaanbieder wordt met deze oplossing totaal ondersteund op administratieve taken en ontvangt maandelijks een overzicht met alle gegevens over de (goedgekeurde) declaraties.

Voor grotere zorgaanbieders levert Pragt-Consultancy software en ondersteuning op FM Zorg. Een zeer gebruiksvriendelijk pakket voor zorgorganisaties die op zoek zijn naar een compleet en betaalbare oplossing voor de registratie en declaratie van Zorg (WMO, JW, WLz). Wilt u informatie over de verschillende mogelijkheden of modules, mail dan naar info@pragt-consultancy.nl  Wij adviseren u dan niet alleen over de software maar nemen ook andere zaken met u door zoals implementatie, migratie van gegevens, proces- en software ondersteuning en training.